pullstream to vBrick rtpsu "signaling upper protocol"

pullstream to vBrick rtpsu "signaling upper protocol"

Support ForumCategory: Usage and Featurespullstream to vBrick rtpsu "signaling upper protocol"
lanewood asked 10 years ago
Trying to pull a stream from a vBrick 4200 via pullstream. VLC to original stream works. (Using VLC on EVO server to connect to original stream) Command used: pullstream uri=rtsp://172.19.27.29/vbrickvideo1/group1 localstreamname=vbricktest forceTcp=0 Codec problem? 🙂 Log: ……sourcesthelibsrcnetioiocptcpcarrier.cpp:95 Unable to read data fro m connection: (Far: 172.19.27.29:554; Near: 172.19.27.36:58219) CTCP(436) <-> [T CP(3543)] <-> RTSP(3544). Signaling upper protocols failed ……sourcesthelibsrcnetioiocpiohandlermanager.cpp:129 Handlers count c hanged: 17->16 IOHT_TCP_CARRIER ……sourcesthelibsrcapplicationbaseclientapplication.cpp:291 Protocol [ RTSP(3544)] unregistered from application: evostreamms ……sourcesthelibsrcnetioiocpiohandlermanager.cpp:120 Handlers count c hanged: 16->17 IOHT_TCP_CONNECTOR ……sourcesthelibsrcnetioiocpiohandlermanager.cpp:120 Handlers count c hanged: 17->18 IOHT_TCP_CARRIER c:jenkinsworkspaceEvoStream_windows_1.6labelWindows_7_64bitsourcesthelib includenetio/iocp/tcpconnector.h:138 Outbound connection established: (Far: 172 .19.27.29:554; Near: 172.19.27.36:58220) CTCP(436) <-> TCP(3545) <-> [RTSP(3546) ] ……sourcesthelibsrcnetioiocpiohandlermanager.cpp:129 Handlers count c hanged: 18->17 IOHT_TCP_CONNECTOR ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpbasertspappprotocolhandler.cpp:1362 DE SCRIBE response without content base. default it to the base of the URI ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `maxps` with val ue `9000` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `etag` with valu e `0007df01b3581004` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `range` with val ue `npt=5.000-5.000` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `type` with valu e `broadcast` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `pgmpu` with val ue `data:application/x-wms-contentdesc,8,language,31,0,,44,WMS_CONTENT_DESCRIPTI ON_SERVER_BRANDING_INFO,31,12,WMServer/9.0,6,Author,31,9,Pull Test,5,Title,31,7, MarinIT,9,Copyright,31,4,2014,51,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_PLAYLIST_ENTRY_START_OF FSET,3,4,8000,47,WMS_CONTENT_DESCRIPTION_PLAYLIST_ENTRY_DURATION,3,1,0,58,WMS_CO NTENT_DESCRIPTION_COPIED_METADATA_FROM_PLAYLIST_FILE,3,1,1,42,WMS_CONTENT_DESCRI PTION_PLAYLIST_ENTRY_URL,31,1,/%0D%0A` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `pgmpu` with val ue `data:application/vnd.ms.wms-hdr.asfv1;base64,MCaydY5mzxGm2QCqAGLObC0EAAAAAAA ABgAAAAECodyrjEepzxGO5ADADCBTZWgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABKIAAAAAAAAAkAAACJEQAAiREAANnXDQAzJrJ1jmbPEab ZAKoAYs5sfgAAAAAAAAAQABQACgAuAAAATQBhAHIAaQBuAEkAVAAAAFAAdQBsAGwAIABUAGUAcwB0AAA AMgAwADEANAAAAFYAQgByAGkAYwBrACAAUwB0AHIAZQBhAG0AaQBuAGcAIABWAGkAZABlAG8AAACRB9y 3t6nPEY7mAMAMIFNlcgAAAAAAAABAnmn4TVvPEaj9AIBfXEQrUM3Dv49hzxGLsgCqALTiIAAAAAAAAAA AHAAAAAgAAAABAAAAAABhAQIARKwAAOMuAABrERAACgAAkAAADwBrEQAAAWsRaxEBAACRB9y3t6nPEY7 mAMAMIFNlhQAAAAAAAADA7xm8TVvPEaj9AIBfXEQrAFf7IFVbzxGo/QCAX1xEKwAAAAAAAAAANwAAAAA AAAACAAAAAACAAgAAaAEAAAIsACwAAACAAgAAaAEAAAEAGABXTVYzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB OwYABQFLRhh0x0BGjpACgyQNI9uYAAAAAAAAAQVLRhh0x0BGjpACgyQNI9gIAAAACABYAVwBpAG4AZAB vAHcAcwAgAE0AZQBkAGkAYQAgAEEAdQBkAGkAbwAgADgAAAAlADkANgAgAGsAYgBwAHMALAAgADQANAA uADEAIABrAEgAegAsACAAcwB0AGUAcgBlAG8AIAAxAC0AcABhAHMAcwAgAEMAQgBSAAAAAgBhAQEAFgB XAGkAbgBkAG8AdwBzACAATQBlAGQAaQBhACAAVgBpAGQAZQBvACAAOQAAAAEAAAAEAFdNVjO1A79fLqn PEY7jAMAMIFNlTAEAAAAAAAAR0tOruqnPEY7mAMAMIFNlBgAeAQAAy6XmFHLGMkODmalpUgZbWlgAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABh3AQBAHwAAAAAAABh3AQBAHwAAAAAAAGsRAAAAAAAAAQAAAFmvOAA AAAAAAAAAAMul5hRyxjJDg5mpaVIGW1pYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAsAQB8AAAAAAAA AuAsAQB8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAABjFwUAAAAAAAAAAADqy/jFr1t3SIRnqoxE+kzKbgAAAAAAAAA CAAAAAgAaAAMABAAAAEEAcwBwAGUAYwB0AFIAYQB0AGkAbwBYAAAAAQAAAAAAAgAaAAMABAAAAEEAcwB wAGUAYwB0AFIAYQB0AGkAbwBZAAAAAQAAADYmsnWOZs8RptkAqgBizmwyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAEB` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:500 Bandwidth modifier RS not implemented ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:500 Bandwidth modifier RR not implemented ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:454 Invalid codec: x-asf-pf ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `stream` with va lue `2` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:500 Bandwidth modifier RS not implemented ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:500 Bandwidth modifier RR not implemented ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:454 Invalid codec: x-wms-rtx ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `stream` with va lue `65536` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:500 Bandwidth modifier RS not implemented ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:500 Bandwidth modifier RR not implemented ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:454 Invalid codec: x-asf-pf ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:478 Attribute `stream` with va lue `1` not parsed ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:95 Video track index 0 not fou nd ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpsdp.cpp:138 Audio track index 0 not fo und ……sourcesthelibsrcprotocolsrtpbasertspappprotocolhandler.cpp:1388 No compatible tracks found ……sourcesthelibsrcprotocolsrtprtspprotocol.cpp:393 Unable to handle content ……sourcesthelibsrcnetioiocptcpcarrier.cpp:95 Unable to read data fro m connection: (Far: 172.19.27.29:554; Near: 172.19.27.36:58220) CTCP(436) <-> [T CP(3545)] <-> RTSP(3546). Signaling upper protocols failed ……sourcesthelibsrcnetioiocpiohandlermanager.cpp:129 Handlers count c hanged: 17->16 IOHT_TCP_CARRIER ……sourcesthelibsrcapplicationbaseclientapplication.cpp:291 Protocol [ RTSP(3546)] unregistered from application: evostreammsOffcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.